Зорилго, үр дүнд чиглэсэн гүйцэтгэл

Туршлагатай баг, хамт олны олон жилийн туршлагад үндэслэн гарч болох эрсдлийг урьдчилан харж, түүнийг хамгийн бага хэмжээнд хүргэн ажиллаж, тухайн үйл ажиллагаанаас хүлээж буй үр дүнд чиглэсэн гүйцэтгэл.

# Эвент менежерийн баг

Эвент менежерийн баг үйл ажиллагааны хэсэг бүр дээр хуваагдан ажиллана.

#Техникийн баг

Техник, орчин заслын баг техникийн аюулгүй хэвийн ажиллагаа, орчны өнгө үзэмжийг хариуцан ажиллана.

# Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн.

Бид хэрхэн ажилдаг вэ?

Таны хүсэлд нийцсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.

Таны хүсэлтийг сонсож, бүртгэж авах / Listening & registering

Тухайн Event-г зохион байгуулснаар хүлээж буй үр дүн буюу зорилго , зочдод өгөх гэж буй мессеж буюу гол ойлголт, бий болгохыг хүссэн орчин бүрдүүлэлт зэрэг мэдээллүүдийг бүртгэж авах шат.

Санаа , хөтөлбөр, үнийн санал гаргах / Event planning

Хүрэхийг хүссэн үр дүн, зорилго , зочдод өгөх гэж буй гол санаанд тулгуурлан санаа , хөтөлбөр найруулга, үнийн санал гаргаж өгөх шат.

Хөтөлбөр , найруулгын дагуу гүйцэтгэх / Executing

2 талаас харилцан тохиролцсон хөтөлбөр, найруулгын дагуу Event-г удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх шат.

Мэргэжлийн фото, видео студи , найруулагчийн хосолсон ажиллагаа

Мэргэжлийн фото, видео студи , найруулагчийн хосолсон ажиллагаа

Тайз, дэлгэц, орчин бүрдүүлэлт - гурвалсан хүчин зүйлийг хослуулан, төлөвлөн найруулж, тухайн үйл ажиллагааны зорилго, хүлээж буй үр дүн, зочдод өгөхийг хүссэн гол ойлголтыг бий болгохын тулд зочдын сэтгэл хөдлөлийг удирдсан найруулга, гүйцэтгэл.

  • Тайз засалт

  • Дэлгэц

  • Техникийн баг

Тайз засалт
Мэргэжлийн баг хамт олон мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай хийнэ.
Дэлгэц
Мэргэжлийн баг хамт олон мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай хийнэ.
Техникийн баг
Техник, орчин заслын баг техникийн аюулгүй хэвийн ажиллагаа, орчны өнгө үзэмжийг хариуцан ажиллана.
# Сэтгэгдэл

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжид анхааран ажилдаг.

# Бидний гүйцэтгэсэн зарим ажлуудаас

Зарим ажлуудаас

Шинэ жилийн баяр зохион байгуулах цогц үйлчилгээ

Танай байгууллагын шинэ жилийн баяр зохион байгуулах баг хамт олон …

Цөөн ажилтантай албан байгууллагуудад зориулсан

Танай байгууллагын шинэ жилийн баяр зохион байгуулах баг хамт олон …

Нээлт , нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах цогц …

Танай байгууллагын шинэ жилийн баяр зохион байгуулах баг хамт олон …

Шинэ жилийн баяр зохион байгуулах цогц үйлчилгээ

Сонгосон сэдвийн дагуу орчин засал, урлаг соёлын тоглолт , видео үйлчилгээгээр баярыг зохиомжлон найруулж зохион байгуулах цогц үйлчилгээ.

Дэлгэрэнгүй
Дээшээ