KFC,Pizza Hut, Little Sheep брэндүүдийн Гэр бүлийн өдөрлөг