Таны хүсэлтийг сонсож, бүртгэж авах / Listening & registering

Тухайн Event-г зохион байгуулснаар хүлээж буй үр дүн буюу зорилго , зочдод өгөх гэж буй мессеж буюу гол ойлголт, бий болгохыг хүссэн орчин бүрдүүлэлт зэрэг мэдээллүүдийг бүртгэж авах шат.

Санаа , хөтөлбөр, үнийн санал гаргах / Event planning

Хүрэхийг хүссэн үр дүн, зорилго , зочдод өгөх гэж буй гол санаанд тулгуурлан санаа , хөтөлбөр найруулга, үнийн санал гаргаж өгөх шат.

Хөтөлбөр , найруулгын дагуу гүйцэтгэх / Executing

2 талаас харилцан тохиролцсон хөтөлбөр, найруулгын дагуу Event-г удирдан зохион байгуулж гүйцэтгэх шат.

Зорилго, үр дүнд чиглэсэн гүйцэтгэл

Туршлагатай баг, хамт олны олон жилийн туршлагад үндэслэн гарч болох эрсдлийг урьдчилан харж, түүнийг хамгийн бага хэмжээнд хүргэн ажиллаж, тухайн үйл ажиллагаанаас хүлээж буй үр дүнд чиглэсэн гүйцэтгэл.

Эвент менежерийн баг

Эвент менежерийн баг үйл ажиллагааны хэсэг бүр дээр хуваагдан ажиллана.

Техникийн баг

Техник, орчин заслын баг техникийн аюулгүй хэвийн ажиллагаа, орчны өнгө үзэмжийг хариуцан ажиллана.

Зарим ажлуудаас

Бидний гүйцэтгэсэн зарим ажлуудаас.

BMW Монгол дахь Showroom - Албан ёсны шав тавих ёслол

By entertainment.mn
BMW Монгол дахь Showroom-ийн албан ёсны шав тавих ёслолыг энэ оны 5-р сард яармагийн дэнж дээр зохион байгууллаа.

Голомт банк G-Oscar шагнал гардуулах ёслолын зохион байгууллаа.

By entertainment.mn
Голомт банк нийт ажилтнуудынхаа дунд G-Oscar нэртэй шагнал гардуулах ёслолыг анх удаа зохион байгууллаа.

KFC, Pizza Hut, Little Sheep брэндүүд "Гэр бүлийн өдөрлөг" зохион байгууллаа.

By entertainment.mn
KFC, Pizza Hut, Little Sheep брэндүүд Эх, үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт ажилтан, албан хаагчдынхаа дунд "Гэр бүлийн өдөрлөг" зохион байгууллаа.

Тайз, дэлгэц, орчин бүрдүүлэлт - гурвалсан гүйцэтгэл.

Мэргэжлийн фото, видео студи , найруулагчийн хосолсон ажиллагаа

Тайз, дэлгэц, орчин бүрдүүлэлт - гурвалсан хүчин зүйлийг хослуулан, төлөвлөн найруулж, тухайн үйл ажиллагааны зорилго, хүлээж буй үр дүн, зочдод өгөхийг хүссэн гол ойлголтыг бий болгохын тулд зочдын сэтгэл хөдлөлийг удирдсан найруулга, гүйцэтгэл.

Эвент зохион байгуулах цогц үйлчилгээ

Ямар зорилготой?

Хаана?

Юу хийх?

Хэн хийх?

Хэрэг болох зүйлс?

Гарч болох эрсдэл? түүнийг хэрхэн хаах?

гэх мэт тухайн үйл ажиллагааг бүхэлд нь алхам алхмаар төлөвлөж гаргасан нарийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, гүйцэтгэх цогц шийдэл.

Шинэ жилийн баяр зохион байгуулах цогц үйлчилгээ

Сонгосон сэдвийн дагуу орчин засал, урлаг соёлын тоглолт , видео үйлчилгээгээр баярыг зохиомжлон найруулж зохион байгуулах цогц үйлчилгээ.

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл